หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (จับบัดดี้)


วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรม Ice-breaking

After Party Cowboy อินดี้ Party วกส


วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *