หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

กิจกรรม

กิจกรรม วกส.รุ่นที่ 4 : ครั้งที่ 19 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4

พิธีปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 Load More กิจกรรมสายสัมพันธ์ โดย

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม วกส.รุ่นที่ 4 : ครั้งที่ 15 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »