หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

พญาหงส์

ดร.ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักงานกฎหมายเอไอแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด

ดร.เทพิน อริยปิติพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท Create Intelligence Co.,Ltd

นางสาวศศกร แผ่ดิลกกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด

นายเดชบุญ มาประเสริฐ

ประธานกรรมการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเพ็ชร ชินบุตร

กรรมการบริหาร

บริษัท แอสโซซิเอท เอท เพรา จำกัด

นายกำพล​ ภิญโญ​กุล​

คณะทำงานรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ

นายจิรายุ แก้วพะเนาว์

ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด

นายชิษณุชา บุดดาบุญ

รองอธิบดี

กรมการข้าว

นายพีรพันธ์ คอทอง

รองปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครรังสิต

นายอรรควิทย์ อรรคสิงห์

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด