หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

“รมว.เกษตรฯ” นำทัพผู้บริหาร แถลงเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสง (วกส.) รุ่นที่ 4 มั่นใจนำองค์ความรู้ต่อยอดและยกระดับภาคการเกษตรของไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงพร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) และ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร​ อันดับ​ 1​ ของประเทศ​โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้เข้าร่วม      ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรับผิดชอบต่อ ประเทศ ต่อพี่น้องประชาชนคนไทย โดยให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเรื่องบุคลากรเทคโนโลยี โครงสร้างและระบบการบริหารงานในภาคการเกษตรทั้งระบบ จึงเห็นควรจะมีสถาบันในการฝึกอบรมและเป็นที่ประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มาบูรณาการต่อยอดในการทำงานซึ่งได้ดำเนินการผ่านมา 3 รุ่นแล้วผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ​มีผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและสามารถขยายผลสร้างเครือข่ายได้จริง และในวันที่ 14 ก.ค. นี้จะมีการเปิดหลักสูตรรุ่นที่ 4 อย่างเป็นทางการ […]