หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

“รมว.เกษตรฯ” นำทัพผู้บริหาร แถลงเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสง (วกส.) รุ่นที่ 4 มั่นใจนำองค์ความรู้ต่อยอดและยกระดับภาคการเกษตรของไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าก […]