หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

ติดต่อเรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดต่อประสานงาน

คุณอนงค์ จันดำ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 064-870-9342
คุณวราภรณ์ สหภัทรากุล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 081-755-1547

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม