หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

ข่าวสาร

ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

“รมว.เกษตรฯ” นำทัพผู้บริหาร แถลงเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสง (วกส.) รุ่นที่ 4 มั่นใจนำองค์ความรู้ต่อยอดและยกระดับภาคการเกษตรของไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงพร้อมด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

“เฉลิมชัย” มั่นใจ หลักสูตร วกส. เพิ่มรายได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่เกษตรกร

หลักสูตร วกส. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับการเกษตรไทย “เฉลิมชัย” มั่นใจ เพิ่มรายได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่เกษตรกร หนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรของประเทศดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »