หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program


ผู้ร่วมก่อตั้ง


เจ้าหน้าที่โครงการ


นักวิเคราะห์ปฎิบัติการ

นักวิเคราะห์ปฎิบัติการ

Agriculture & Cooperatives Executive Programหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

อุมารินทร์ โฉมเฉิด (อุ)

นักวิเคราะห์อาวุโส 2
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วัชรารัศมิ์ ภิรมย์ภักดี (บี)

นักวิเคราะห์อาวุโส 2
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)

ทิฆัมพร น้อยกล่ำ (ออฟ)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2
สำนักสนับสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ศิรประภา ภาคีอรรถ (หยก)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ
สำนักสนับสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

พรวิมล วงค์หาญ (พัช)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน สพบ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

นัฐยา ขยันคิด (กุ๊กกิ๊ก)

นักจัดการงานทั่วไป
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ดร.ประวีณา อินทร์ยิ้ม (บุ๋มบิ๋ม)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ทิวากร แซ่เห้ง (จ๊อบ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย
(การติดตามประเมินผล)
สำนักงานพัฒนาการเกษตร
(องค์การมหาชน)

คุณากร เนตรสืบสาย (อาร์ม)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เยาวลักษณ์ ศรีรังสิต (ปุ๊ม)

นักวิเคราะห์อาวุโส 1
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สิตา จิตติวัธน์ (ต้น)

นักวิเคราะห์อาวุโส 2
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เกษรา อินทร์ศิริ (ฟ้า)

นักวิเคราะห์อาวุโส 2
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

อนงค์ จันดำ (นงค์)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2
สำนักพัฒนาบุคคลากรวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เพชรราวลัย ขยันยิ่ง (กิ๊บ)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

จุฑามาศ คงทัน (กอล์ฟ)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)